Anunt Angajare – Bibliotecar (0,5 normă)


Bibliotecar (0,5 normă)

Şcoala Gimnazială „Naum Râmniceanu” Corbi

20 ianuarie 2017

Şcoala Gimnazială „Naum Râmniceanu” Corbi, Judeţul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de bibliotecar, S, cu 0,5 normă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare cu diplomă de licenţă – de specialitate (limba şi literatura română, biblioteconomie, documentaristică. jurnalism, istorie, sociologie);
 • cunoştinţe PC;
 • curs de biblioteconomie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 februarie 2017, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 14 februarie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16 februarie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale „Naum Râmniceanu” Corbi, strada Voicu Corvin nr. 240, Judeţul Argeș, telefon: 0248/580.010.

Sursa : http://posturi.gov.ro/post/bibliotecar-05-norma-scoala-gimnaziala-naum-ramniceanu-corbi/

 

 

Imagine | Posted on by | Lasă un comentariu

DESCHIDERE AN SCOLAR 2016-2017


Această prezentare necesită JavaScript.

Imagine | Posted on by | Lasă un comentariu

Rezultate evaluare nationala 2015 – Scoala Corbi


rezultate evaluare evaluare 22

click pe foto pentru a vizualiza

Imagine | Posted on by | Lasă un comentariu

Sfarsit de an scolar 2015


Această prezentare necesită JavaScript.

Publicat în SCOALA CORBI ARGES | Lasă un comentariu

ANUNȚ

Școala Gimnazială ,,Naum Râmniceanu” Corbi în parteneriat cu Primăria Corbi informează locuitorii Comunei Corbi că luni, 11.05.2015, se desfășoară acțiunea de colectare a deșeurilor electrice și electronice (baterii, becuri, frigidere, televizoare, calculatoare, telefoane, etc), din cadrul proiectului ,,Patrula de Reciclare”.

rorec1-620x350
Deșeurile se vor ridica între orele 11,30-12,30 din fața fiecărei gospodării.
Cetățenii care dețin astfel de echipamente sunt rugați să sune la nr. de tel. 0740760990 – Prof. Crăciun Petruța.

,,RESPECȚI NATURA, RESPECȚI LEGEA, TE RESPECȚI PE TINE ÎNSUȚI!”
AJUTĂ PATRULA SĂ-ȘI ÎNDEPLINEASCĂ MISIUNEA ECOLOGICĂ!

reciclare-aparate-electronice

Imagine | Posted on by | Etichetat | Lasă un comentariu

„ Sa daruim din suflet ”


Cu binecuvantarea si purtarea de grija a Inaltpresfintitului Parinte Calinic , Arhiepiscop al Argesului si Muscelului , prin sectorul Social Filantropic si de Misiune , parohia Alexandria prin preotul paroh Raducu Gicu , in parteneriat cu Scoala Gimnaziala ” Naum Raniceanu ,, din comuna Corbi , judetul Arges , au organizat in aceste zile mai multe acte de milostenie prin impartirea de daruri unor persoane varstnice si bolnave .
Scopul parteneriatului este unul de dezvoltare a spiritului social in randul tinerilor si implicarea lor in viata parohiei . Au fost vizitati batranii ramasi singuri si bolnavi care au nevoie de mangaiere si de ajutor material .
In cadrul acestei activitati ce poarta numele : „ Sa daruim din suflet ” , elevii au adus produse alimentare neperisabile si au fost impartite acestor persoane .

Această prezentare necesită JavaScript.

Imagine | Posted on by | Lasă un comentariu

SERBARE CRACIUN 2014 – SCOALA CORBI


Această prezentare necesită JavaScript.

Imagine | Posted on by | Lasă un comentariu

Clasă de sculptură pentru elevii din Corbi


Atenția autorităților locale din comuna Corbi se îndreaptă permanent către educația elevilor. Din acest motiv, a fost încheiat un parteneriat prin intermediul căruia, micuții din localitate pot lua lecții de sculptură chiar de la renumitul meșter popular Ion Rodoș.
sculptura_lemn

”Vreau să vă mai spun că noi am încheiat un parteneriat între Consiliul Local Corbi, Şcoala Corbi şi domnul Rodoş pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei clase de sculptură. Eu zic că este un lucru bun pentru copii pentru că le deschide orizontul, le deschide creativitatea, simţul artistic, totodată. Vreau să vă spun că acest parteneriat poate să aducă şi venituri pentru copiii cursanţi pentru că învaţă multe lucruri interesante în prelucrarea lemnului.

Acestea sunt lucruri simple, nu sunt lucruri complicate, dar toate acestea adunate şi cu voinţa noastră şi cu mai multă bunătate din partea noastră vom reuşi. Dacă noi reuşim aici în Corbi înseamnă că se poate reuşi şi în jurul nostru şi la nivel naţional. Eu mi-aş dori un singur lucru, ca măcar pe jumătate din cât îmi doresc şi din cât efort depun, măcar pe jumătate din câte fac şi din câte îmi doresc pentru Corbi şi nu numai, să facă şi politicienii decidenţi pentru ţara noastră. Astfel în destul de scurt timp, vă asigur, că vom ajunge o ţară mai bună şi mai prosperă”.

Imagine | Posted on by | Lasă un comentariu

Inceput de an scolar 2014-2015


Această prezentare necesită JavaScript.

Imagine | Posted on by | Lasă un comentariu

Serbare safarsit de an scolar 2013-2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29

Imagine | Posted on by | Lasă un comentariu