ANUNŢ – ocupare post administrator financiar (contabil sef 0,5 norma )


 

images (1)

      

Şcoala Gimnazială ,,Naum Râmniceanu’’ Corbi organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar (contabil şef -0,5 normă), concurs ce va avea loc în data de               5 IUNIE 2013.

      Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească minim următoarele condiţii:

 • Să fie cetăţean român;
 • Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
 • Să aibă cunoştinţe operare PC, Windows XP, Microsoft Office 2003/2007, programe specifice de contabilitate
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu, o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberată de medicul de familie;
 • Să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru ocuparea postului (studii superioare economice);
 • Să aibă minim 3 ani vechime în activităţi economice financiare;
 • Să nu fi suferit vreo condamnare definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

CONDIŢII SPECIFICE:

 • Să nu fie angajat cu normă întreagă în altă instituţie bugetară.

Candidatul trebuie să întocmească dosarul cu următoarele documente:

 1. 1.    cerere de înscriere (tip) după modelul afişat;
 2. 2.    copie xerox după BI/CI;

3. xerox după actele de studii legalizate la notariat;

4.copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

5. copia carnetului de muncă sau după caz adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în specialitatea studiilor;

6. cazier judiciar (in cazul in care candidatul depune o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cel mai tarziu pana la data desfasurarii concursului);

7.curriculum vitae;

8.recomandare de la ultimul loc de muncă;

9.adeverinţă medicală

 

Mentiune

-Actele-C.I. (B.I.);

-Actele de studii  in specialitatea postului;

-Carnetul de munca-Revisalul;

vor fi prezentate si in original la data depunerii dosarului

Documentele solicitate se îndosariază în ordinea menţionată, într-un dosar cu şină care va fi  depus şi înregistrat la secretariatul unităţii până la data de   30 APRILIE 2013.

Probele concursul se vor desfăşura astfel:

    -proba scrisa:5 IUNIE 2013 ora 10:00;

    -interviul:7 IUNIE 2013 ora 10:00.

 

DIRECTOR,

PROF. LIGIA BUCELOIU-POPESCU

images

BIBLIOGRAFIE-CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL ŞEF-0,5 NORMĂ)

 

-Legea 1/2011-Legea educaţiei naţionale;

-Legea 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicat în M.Of. nr. 323/2001;

-Legea 53/2003 codul muncii reactualizat;

-Legea 40/2011-pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003-Codul muncii publicat în M.Of.  nr. 0225/2011;

-Legea 500/2002-privind finanţelepublice, cu modificări şi completări;

-Legea 273/29.06.2006-privind finanţele publice locale, publicate în M.Of. 618/18.07.2006;

-Legea contabilităţii 82/1991, actualizată;

-Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj;

-OUG 34/2006 actualizat de OUG 76/2010 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi contractele de concesiune de servicii;

-Ordinul Ministrului  Finanţelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive, cu modificări şi completări;

-Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.OF. 37/2003, cu modificări şi completări;

-Ordonanţa Guvernului-OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv modificată şi completată de Legea 234/2010 pentru modificarea şi completarea;

-H.G. 2139/2004 peentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

 

DIRECTOR,

PROF. LIGIA BUCELOIU-POPESCU

 

 

Reclame

Despre MOISESCU DANIELA CODRUTA

INV. MOISESCU DANIELA CODRUTA
Acest articol a fost publicat în SCOALA CORBI ARGES și etichetat . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la ANUNŢ – ocupare post administrator financiar (contabil sef 0,5 norma )

 1. Dinescu Elena Alina zice:

  Buna ziua,
  Imi puteti spune daca prin concursul de mai sus s-a ocupat postul de contabil sef? As fi fost interesata sa aplic, dar am aflat tarziu.
  Multumesc frumos!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s